Mobilya Tasarım İlkeleri

mobilya tasarım ilkeleri edirne

Mobilya Tasarım ilkeleri mimarlık ve güzel sanatlar dallarında gerekli olan ilkelerden farklı değildir. Tasarım ilkeleri bilim adamlarınca çeşitli şekillerde guruplandırılmışlardır. En basit olarak 3 ilkenin varlığını kabul edebiliriz.

 Denge : Dengenin geleneksel ifadesi, gözleri kapalı adalet sembolünün elindeki bir çift terazi şeklindedir.’ Buradaki ağırlıklar hemen hemen eşit, denge ise belirlidir. Kayak veya bale yapan bir insanın dengesi ise enerjik yani hareketlidir. Doğrultu ve durumunu değiştirdikçe dengesi de değişmektedir. Bu nedenle denge daima statik kalamaz ve gerçekte hareketin kuvvet ve gerilimine bağlı olarak değişir. Dengeyi genel olarak 3 gurupta inceleyebiliriz.

 Simetrik Denge: Objenin her iki tarafının da aynı olması halindeki denge tipidir. Mobilyada simetrik denge oldukça yoğun bir şekilde kullanılır. Mobilyanın orta kısmından ya konstrüktif vurgulanan bir çizgi, ya sadece bir çizgi veya herhangi bir çizgi bulunmadan ahşap aksesuar yüzey profil ve benzeri elemanların her iki alanda düzenlenmesi ile simetrik denge elde edilir.

 Asimetrik Denge: Asimetrik denge, simetrik dengeden daha belirsizdir. Hareketliliği, kendiliğinden oluşu ve bazı zamanda tesadüflüğü ima eder, diğer yönden daha ilginç ve çekicidir. Bir çok sanat eseri bu, serbest hareketli olan dengeye sahiptirler. Asimetrik düzenlenen elemanlar, üründe canlılık ve gerilim oluşturmaktadır. Bu nedenle görünüş bakımından ana noktalar oluşmakta, bu noktalar ise belirli elemanların zıt olarak dağılma ve düzenlenmesinin tekrar dengelenme mecburiyeti bulunmaktadır. Çift kapı veya kapaklarda kapı tokmakları ve anahtar armalarının düzenlenmesi, ağaç malzemenin dokusu ve kaplama birleştirmelerindeki farklılıklar asimetrik düzenleme için örneklerdir. Belirli süs formlarının düzenli tekrarı bakanın gözünü detaydan detaya götürmektedir. Bantlar halinde belirli form sıraları çift mobilyalarda olduğu gibi modern mobilyalarda da görülmektedir.

 Radyal Denge: Genellikle seyrek bulunan tipte bir düzen taşıyan radyal denge, bir papatyadaki yapraklar veya tekerlekteki parmaklıklara benzer olarak bir merkezden yayılan parçaların durumları yardımıyla karakterize edilmiştir.

 Devamlılık : Devamlılığın en basit şekli olan tekrar, mobilya üretiminde çok kullanılır. Tam tekrar, tekrar ve değişken tekrar olarak uygulanır. Bir form, bir renk hatırlanan bir örnek olana kadar tekrar tekrar kullanılır. Ancak çok tekrarlanış, yok oluşu doğurabilir. Bu düzenin belirli aralarla bozulması değişim ve gelişim (Koram), meydana getirir. Değişime aralıklı tekrar da diye biliriz ki bir elemanın belirli aralıklarla ardarda kullanılma şeklidir. Gelişim veya Koram ise bir veya daha fazla nitelik yönünden belirgin bir değişimi kapsar. Bir elemanın azalması veya çoğalması ile ortaya çıkmış dizidir. Gelişimde değişmeyen iki ilke vardır, iki uç arasındaki zıtlık ve uçlar arasındaki muntazam bir kademelemedir.

 Şiddet, Hakimiyet : Bütüne ve bütünün parçalarına uygun ve gereken önemi vermek şeklinde tanımlanabilen hakimiyet prensibi önemliden daha az önemliyi ayırma olgusudur ve doğal olarak hayatın bütün eylemlerinde vardır. Tasarımda uygun derecede kullanılan hakimiyet prensibi ; yaratıcının fikirlerinin daha iyi yerleşmesine ve ifade edilmesine yardım eder. Hakimiyet kurarak egemenliği aşağıdaki şekilde sağlarız.

 Hakim noktaları uygun bir sayıda dondurmak.
 Ölçü ve ilişkiler önemlidir. Bir kanepe genellikle bir koltuktan daha fazla dikkat çeker.
 Cesur biçimler, keskin renkler nötr olanlardan daha çarpıcıdırlar. Bir küçük kırmızı yastık, bir büyük kanepeden daha hakim görülebilir.
 Beklenmeyen ve farklı nitelikteki elemanlar dikkat çekicidirler (parlak renkte garip boyalı arabalar).
 Elemanları belirli bir merkeze yöneltmek,
 Sonuncu olarak, hakimiyeti sağlamak için bütün parçalarında veya bütününde Armoni – Kontrast meydana getirmek.

Armoni – Kontrast veya Uygunluk, Zıtlık; Eserlerde elemanların arasındaki uygunluk ve çeşitlilik için zıt olma anlamını taşır. Yön, biçim, ölçü, aralık, doku ve rengi kullanarak eserlerde Armoni ve Kontrastı yaratabiliriz.

Mobilyada elemanların uyumu çoğunlukla uygulanan bir ilkedir. Renk form, malzeme ve dokuda uyum ilkesi uygulandığı gibi kontrast ilkesini de uygulayabiliriz. Kontrast ile mobilyada canlı ve ilginç bir etki elde edilebilir. Ancak çok kuvvetli bir kontrast örneğin siyah beyaz düzenleme bütünlüğü bozabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir